Paloturvallisuuskeskustelussa katse eristeisiin

Asuntojen rakennukseen käytettävät muovimateriaalit nostettiin esiin terveysriskinä Ylen artikkelissa, joka käsitteli palomiesten työturvallisuutta. Artikkelin mukaan palomiesten korkea syöpäriski voi tulevaisuudessa nousta entisestään, sillä riski altistua haitallisille aineille ja kaasuille pelastustehtävissä on kasvamaan päin. Esimerkiksi asuntopaloissa kaasut ovat käyneet entistä myrkyllisemmiksi.

Yhtenä keskeisenä syynä mainitaan muovin määrän lisääntyminen rakennus- ja sisustusmateriaalina. Muovimateriaalit nopeuttavat rakennusten palamista, ja palaessaan niistä muodostuu myrkyllisiä, syöpävaarallisia kaasuja.

Muovia on esimerkiksi lattialaminaateissa, elektroniikkalaitteiden kuorissa ja sähköputkissa, mutta myös rakennusten eristeissä. Ylen haastattelema Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan professori Juha Vinha kertoo, että esimerkiksi solumuovieristeiden käyttö seinäeristeenä sekä julkisten rakennusten yläpohjassa on lisääntynyt.

On syytä pohtia, ollaanko tässä kehityksessä menossa oikeaan suuntaan. Kaikilla eristemateriaaleilla on omat hyvät puolensa, mutta oli kyse sitten julkisista tai yksityisistä tiloista, turvallisuuden tulisi aina olla prioriteetti rakentamisen kokonaisuutta suunniteltaessa. Tunnetaanko esimerkiksi muovieristeiden riskit riittävän hyvin ja onko niiden kasvava käyttö perusteltua turvallisuusnäkökulma huomioiden?

Paloturvallisuutta tulisi ajatella laajasti niin asunnon käyttäjien kuin pelastushenkilökunnan kannalta. Suomessa syttyy keskimäärin kahdeksan asuntopaloa joka päivä, joten kyseessä ei ole vähäpätöinen asia.

Gunnar Forsman