Tuore selvitys valottaa sisäilmaongelmien syitä – mineraalivillan maininta johtaa kuitenkin harhaan

Suomen Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin liitto sekä Työterveyslaitos ovat laatineet SisäNyt-sisäilmaselvityksen, joka kertoo kuntien rakennuskannan ongelmista.

Selvityksen mukaan rakennusneliöissä mitattuna sisäilmaongelmat olivat tyypillisimpiä peruskouluissa ja lukioissa, joissa ongelmia esiintyi jopa 18 prosentissa kokonaisneliömäärästä. Toimistorakennuksissa sekä sosiaali- ja terveystoimen tiloissa sisäilmaongelmia oli noin 13 prosentissa neliöistä, ja päiväkodeista 11 prosentissa.

Ongelmat koskettavat siis työ-, hoiva- tai opiskelupaikan kautta todella laajaa joukkoa suomalaisia, ja on hyvä, että niihin pureudutaan kunnolla. Keskeistä on ymmärtää sisäilmaongelmien syntymekanismit ja kehittää hyviä käytäntöjä, joiden avulla virheet rakentamisessa ja rakennuskannan ylläpidossa voidaan tulevaisuudessa välttää.

Selvityksestä käy ilmi, että sisäilmaongelmien syyt ovat moninaiset. Yleisimpinä syinä mainittiin ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat, tunkkaisuus ja painesuhteet, kosteus- ja homevauriot, rakennusmateriaaleista aiheutuvat kemialliset päästöt ja orgaaninen pöly sekä rakennusvirheet. Myös mineraali- ja villakuitujen sekä kemiallisten yhdisteiden kerrotaan synnyttävän sisäilmaongelmia.

Mineraalivillan nostaminen esiin tässä yhteydessä on sikäli harhaanjohtavaa, että rakennusten ongelmissa kyse on aina rakentamisen kokonaisuudesta, ei yhden materiaalin ominaisuuksista. Oikein asennettuna mineraalivilla on erittäin turvallinen ja monikäyttöinen eriste, joka ei homehdu eikä aiheuta sisäilmahaittoja. Koska mineraalivillaa on käytetty rakentamisessa jo vuosikymmeniä, sen ominaisuudet tunnetaan hyvin, ja se soveltuu eristeeksi monenlaisiin tiloihin.

Valtioneuvostolle laaditun kyselyn mukaan Suomen kunnista 70 prosenttia on laatinut toimintaohjeen sisäilmaongelmien varalta. Sisäilmaongelmien käsittely oli toimivinta niissä kunnissa, jotka olivat nostaneet aiheen esille kunnan strategiassa. Nämä tulokset toivottavasti herättelevät muutkin kunnat noudattamaan hyviksi havaittuja käytäntöjä, jotta tulevaisuudessa terveistä julkisista tiloista saavat nauttia kaikki suomalaiset asuinpaikkaan katsomatta.