Huolehditaan hyvästä äänieristyksestä, ei eristetä elämää kaupungeista!

Alkusyksyn aikana kaupunkiympäristön meluhaitat ovat puhuttaneet pääkaupunkiseudulla. Keskustelua on käyty mm. yöllisen juhlimisen äänistä Kampissa, rakennustyömaiden aamuvarhain alkavasta melusta Kauniaisissa ja Jätkäsaaressa, raitiovaunujen kirskunnasta Käpylässä ja vuosittain järjestettävän Flow-festivaalin aiheuttamista meluhaitoista Suvilahdessa.

Kaupungissa asuessa ääniltä ei voi kokonaan välttyä. Terassit, raitiovaunut ja festivaalit kuuluvat kaupunkiympäristöön ja ovat osa sen viehätystä. Rakentaminenkaan ei kasvukeskuksissa lopu. Normaalin elämän tulisi kuitenkin olla mahdollista jokaiselle asuinpaikkaan katsomatta, eivätkä ulkoa kantautuvat äänet saisi missään nimessä vaarantaa lepoa ja hyvinvointia.

Kansallisen meluselvityksen mukaan lähes 40 prosenttia kaupunkilaisista asuu paikassa, joka on päivisin melualuetta eli joilla tie- ja katuliikenteen melutaso ylittää päiväajan ohjearvotason 55 dB. Kaupungistumisen edetessä muuttovirta käy pikkupaikkakunnilta suuriin asutuskeskuksiin, ja tulevaisuuden Suomessa melukysymykset koskettanevatkin yhä useampia. Tämä asettaa kaupunkisuunnittelulle ja rakentamiselle haasteita, mutta onneksi myös ratkaisuja löytyy. Yksi keskeisistä asioista, joihin on syytä kiinnittää huomiota, on eristäminen ja siihen liittyvät materiaalivalinnat.

Betonirakenteisissa julkisivuissa käytetään usein eristeen päälle tehtävää eristerappausta. Näissä rakenteissa mineraalivilloilla saadaan muihin eristeisiin verrattuna jopa 3 desibeliä parempia ilmaääneneristyslukuja liikennemelua vastaan – käytännössä siis tuplasti parempaa eristävyyttä! Mineraalivilla onkin ehdoton valinta kaupunkiasuntoja rakennettaessa. Etenkin vilkkaimpien katujen varrella eristemateriaalin meluntorjuntaominaisuuksilla on todella paljon merkitystä.

Onnistuneilla eristämisen ratkaisuilla pystytään pitämään ei-toivotut äänet kodin seinien ulkopuolella. Silloin ei aamuvarhainen työmaiden jyske herätä ennen aikojaan, ja iltaisin voi käpertyä kirjan kanssa nojatuoliin tai vetää peiton korviin silloinkin, kun naapuritalon terassilla tanssitaan salsaa.

Johanna Harila