Paloturvallisuus esillä uuden hallituksen ohjelmassa

Antti Rinteen hallitus julkaisi kesäkuun alussa laajan hallitusohjelman, joka ohjaa sen työtä seuraavat vuodet. Rakentamiseen ja asumiseen liittyviä kirjauksia on mukana runsaasti. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) kiinnitti huomiota kirjauksiin paloturvallisuudesta. Ne ovat seuraavat:

  • Kehitetään palomääräysten materiaalineutraaliutta niin, että puurakennusten kaksinkertaisen (teknisen ja rakenteellisen) palosuojauksen tarve vähenee.
  • Selvitetään myös, onko puurakentamisen palomääräyksiä syytä keventää.

SPEK:in johtaja Karim Peltonen näki kirjaukset haastavina ja edellytti ratkaisukeskeistä sekä vastakkainasettelua välttävää lähestymistä tärkeässä kysymyksessä. Peltosen kannanotto on perusteltu. Pelastusopiston kokoaman tilaston mukaan Suomessa kuoli viime vuonna ennätyksellisen vähän ihmisiä tulipaloissa. On tärkeä jatkossakin pitää huolta erinomaisesta paloturvasta.

Hallitusohjelmassa paloturvallisuusmääräysten nostaminen ”tikunnokkaan” kytketään puurakentamisen edistämiseen. Pienemmän asumisen ja rakentamisen hiilijalanjäljen tavoittelu ei saa perustua ihmisten turvallisuuden heikentymiseen. Peltonen tarjoaa ulospääsyksi haastaviksi tulkitsemistaan kirjauksista tutkimus- ja kehityspanostusten suuntaamista puurakentamisen teknisen ja rakenteellisen suojauksen kehittämiseen. Mitä enemmän on osaamista, sitä paremmat ovat ratkaisut ja tuotteet.

Puurakenteiden rakenteellinen paloturvallisuus perustuu muun muassa palamattoman lämmöneristeen sekä kipsilevyjen palolta suojaavaan vaikutukseen. Myös mineraalivillavalmistajien näkökulmasta yhteistä haastetta on katsottava hallitusohjelmakirjauksiin nähden eri suunnasta. Hallituksen tunnistamaa ongelmaa ei ratkaista palomääräyksiä heikentämällä, vaan puurakenteiden palotestistandardeja kehittämällä. Muutoksessa tarvitaan luonnollisesti puutuoteteollisuudelta aktiivista otetta. Mineraalivillaeristeteollisuus on valmiina standardointihaasteeseen. Ihmisille tulee taata jatkossakin aikaa poistua palavasta rakennuksesta ja pelastajille aikaa pelastaa ne henkilöt, jotka eivät rakennuksesta itse ulos selviydy. Hyvillä testimenetelmillä tämän voi tehdä nykyistä huomattavasti kustannustehokkaammin.

Susanna Tykkä-Vedder
Application Manager
Timber & Frame Constructions
Paroc Oy Ab