Hyvä ääneneristäminen parantaa elämänlaatua

Melu on tutkitusti ilmansaasteiden ohella yksi keskeisimmistä elinympäristön laatua heikentävistä tekijöistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamaan laajaan ympäristöterveyskyselyyn pohjautuvan asiantuntija-artikkelin mukaan altistuminen melulle voi muun muassa aiheuttaa stressiä, vähentää viihtyvyyttä ja häiritä unta. Tämä on helppo uskoa – varmasti jokainen meistä on kokenut, miltä tuntuu herätä poran jyrinään liian varhain lauantaiaamuna, kun seinän takana tehdään remonttia. Jos tilanne on jatkuva, siitä on hupi kaukana.

Ulkoa tuleva liikenteen aiheuttama melu on kaupungeissa yleinen ongelmien aiheuttaja, mutta rakennusten ääneneristävyyteen vaikuttavat myös monet muut seikat aina teknisistä järjestelmistä rappukäytävästä kuuluviin ääniin. Heikosti eristetyissä taloissa jopa naapurin television ja radion äänet voivat muodostua piinallisiksi. Rakennusten ääneneristävyyteen kannattaakin panostaa myös muualla kuin pahimmilla melualueilla – tämä pätee niin koteihin kuin työpaikkoihin, joilla melu on työtehon kannalta merkittävä häiriötekijä.

Eristemateriaalilla on meluntorjunnan kannalta paljonkin väliä. Betonirakenteisissa julkisivuissa on yleistynyt eristeen päälle tehtävä eristerappaus. Näissä rakenteissa mineraalivilloilla saadaan muihin eristeisiin verrattuna tyypillisesti jopa 3 desibeliä parempia ilmaääneneristyslukuja liikennemelua vastaan. Käytännössä tämä tarkoittaa tuplasti parempaa eristävyyttä liikennemelua vastaan. Mineraalivilla on siis ykkösvalinta, kun halutaan rakentaa äänimaisemaltaan rauhallisia tiloja.

Eristevalintoihin kannattaa kiinnittää huomiota muutoinkin kuin rakennusten julkisivuissa. Hyvä ääneneristys huoneiston sisällä lisää asumisen viihtyvyyttä mahdollistaen rauhallisen levon, yksityisyyden, keskittymisen työhön ja vaikkapa aloittelevan viulistin harjoitukset ilman ympäristön kohtuutonta kärsimystä. Parhaimmillaan hyvä eristäminen voikin parantaa yleisen elämänlaadun ohella myös perhe- ja naapurisuhteita!

Johanna Harila