Vastine Lumirin toimitusjohtaja Marko Makkoselle: Mineraalivilla ei ole ongelma vaan osa ratkaisua

Puupohjaisia akustiikkaratkaisuja valmistavan Lumirin toimitusjohtaja Marko Makkonen esitti Helsingin Sanomien mainosliitteessä 5.6.2019 mineraalivillasta virheellisiä väittämiä, jotka vaativat oikaisua.

Makkosen mukaan ”Mineraalivillapitoiset akustiikkamateriaalit sisältävät terveydelle vaarallisia aineita ja ovat merkittävä sisäilmaongelmien aiheuttaja.” Oman yrityksensä tuotteisiin viitaten hän totesi, että ”luonnonmateriaaliin perustuva ratkaisu on paitsi biohajoava ja kierrätettävä, myös esteettisesti kaunis ja ehdottoman turvallinen”.

Sisäilmaongelmia ja niiden syntymekanismeja on tutkittu paljon, ja nykyisin tiedetään, että ongelmia syntyy silloin, kun rakenteiden toteutus, huolto ja kunnossapito eivät vastaa suunniteltua. Tämä pätee kaikkiin materiaaleihin. Keskeistä onkin suunnata huomio rakentamisen laadukkaaseen, ammattitaidolla toteutettuun kokonaisuuteen sekä asiantuntevaan kunnossapitoon. Valitettavasti yhä tapaa vanhentuneita käsityksiä, joissa yksi materiaali leimataan ongelmalliseksi. Tämä ei palvele kuluttajia sen enempää kuin rakentajiakaan.

Mineraalivilloja on tutkittu vuosikymmenet ja ne on todettu turvallisiksi materiaaleiksi, joilla on monia erinomaisia ominaisuuksia niin sisäilman kuin esimerkiksi paloturvallisuuden näkökulmasta: tuotteet täyttävät RTS:n päästöluokituksen vaativimman M1-luokan vaatimukset, niitä voidaan käyttää kosteissakin olosuhteissa kuten uimahalleissa, ne ovat palamattomia ja ääniteknisesti tunnetusti aivan omassa luokassaan.

Makkonen korostaa omien tuotteidensa luonnollisuutta ja kierrätettävyyttä. Tosiasiassa myös mineraalivillat valmistetaan kierrätettävissä olevista luonnonmateriaaleista eli kivestä ja lasista, ja niiden uusiokäyttömahdollisuudet paranevat jatkuvasti. Kiertotalouteen siirtyminen on koko alan yhteinen tavoite, jonka eteen tehdään töitä hyvin tuloksin: parhaillaan on käynnissä EU:n tukema WOOL2LOOP-hanke, joka keskittyy puhtaasti rakennusteollisuuden mineraalivillajätteiden hyötykäyttöön.

Keskustelua eri eristemateriaalien ominaisuuksista on hyvä käydä, mutta suotavaa olisi, että se tapahtuisi reilun kilpailun hengessä ja faktoihin perustuen.

Tero Virrantuomi
Tuotepäällikkö
Paroc Oy Ab