Rakennetaan turvallisesti turvallista!

Toukokuun puolivälissä 13.-17.5. vietetään rakennusteollisuuden turvallisuusviikkoa. Jokavuotisen teemaviikon tavoitteena on lisätä alan toimijoiden osallistumista työturvallisuutta edistävään toimintaan.

Tavoite on erittäin kannatettava. Työturvallisuus on aihe, jonka äärelle olisi paikallaan pysähtyä useamminkin kuin kerran vuodessa. Turvallisuuden tulee aina olla lähtökohtana kaikilla rakentamisen osa-alueilla, ja esimerkiksi sähkölaitteiden ja koneiden kuntoon, pölyntorjuntaan ja työergonomiaan liittyviin kysymyksiin tulisi jokaisen vastuullisen yrityksen itsestäänselvästi kiinnittää huomiota. Kokonaisuus toimii, kun kaikki sen osat ovat kunnossa.

Työturvallisuusviikko herättelee kiinnittämään huomiota niihin kohtiin, joissa on parantamisen varaa, mutta tärkeää on myös tehdä näkyväksi ne asiat, jotka jo ovat hyvin. Toimivia ratkaisuja kannattaa jakaa, jotta ne tulevat osaksi yleistä toimintakulttuuria.

Eristämisessä olennaista on kiinnittää huomiota oikeaoppiseen ja huolelliseen asentamiseen. Keskeistä on ymmärtää materiaalien ominaisuudet ja käytettävyyteen liittyvät seikat. Tämä on tärkeää paitsi turvallisen rakentamisen, myös turvallisen asumisen näkökulmasta: vain ammattitaidolla toteutettu työ takaa laadukkaan lopputuloksen. Eristemateriaaleista mineraalivillan ehdottomana etuna on sen hyvä asennettavuus, joka vaikuttaa konkreettisesti rakentajan työhön.

Osana turvallisuusviikkoa työpaikoilla otetaan käyttöön turvallisuushavainto- ja vaaratilanneilmoitusmenettelyt. Työntekijöiden aidosta kokemuksesta kumpuavien havaintojen pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan entistä turvallisempaa rakennusalaa.

Eristetty totuus kannustaa tälläkin viikolla avaamaan silmät rakentamisen hyville käytännöille ja ratkaisuille, sekä nostamaan rohkeasti keskusteluun ongelmakohdat.

Turvallista viikkoa!

Gunnar Forsman