Sisäilmakeskustelussa huomio suunnattava rakentamiseen ja huoltoon

Lapin kansa uutisoi 8.2.2019 mineraalivillan kuitujen aiheuttaneen sisäilma-ongelmia Inarin koululla. Lehti kertoo, että ratkaisuja tilanteeseen pohditaan – järeimpänä vaihtoehtona on kokonaan uuden koulukeskuksen rakentaminen.

Kyseisen tapauksen kohdalla tehtyjä havaintoja ilmasta löytyneistä kuiduista ei ole syytä kiistää, ja oireilevien lasten vanhempien sekä opetushenkilökunnan huoleen on helppo samastua. Puhdas sisäilma on jokaisen oikeus niin koulussa, työpaikalla kuin kotonakin. Yleistävät johtopäätökset eristeenä käytetystä materiaalista – tässä tapauksessa mineraalivillasta – antavat kuitenkin kokonaisuudesta väärän kuvan.

Oikein käytettynä mineraalivilla on turvallinen ja tehokas eriste. Kuten kaikkien eristeiden kohdalla, keskeistä on, että asentaminen tapahtuu ammattitaidolla ja materiaalin ominaisuudet ymmärtäen. Ongelmia syntyy silloin, kun mistä tahansa materiaalista tehtyjen rakenteiden toteutus, huolto ja kunnossapito eivät vastaa suunniteltua.

On tärkeää, että rakentamisesta ja sen laadusta käydään rehellistä keskustelua. Mutkien oikominen väärässä paikassa tulee kalliiksi sekä taloudellisesta että inhimillisestä näkökulmasta.

Gunnar Forsman